Χωματουργικές Εργασίες - Ευθυμίου Στυλιανός στην Αθήνα

 
Η εταιρεία Ευθυμίου, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Αθήνα, εξειδικεύεται στις χωματουργικές εργασίες, ενώ δραστηριοποιείται σε αυτό τον χώρο, καθώς και στον γενικότερο τομέα των τεχνικών – κατασκευαστικών έργων από το 1968, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, εξυπηρετώντας όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας παρέχει τις υπηρεσίες τις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, αφού προηγηθεί σχολαστική μελέτη, που ακολουθείται πάντα από άριστη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου μας ανατεθεί, με την βοήθεια φυσικά του ιδιόκτητου σύγχρονου εξοπλισμού μας.

Το προσωπικό της εταιρείας Ευθυμίου στην Αθήνα είναι άρτια καταρτισμένο και διαθέτει την πείρα και την τεχνογνωσία για οτιδήποτε αφορά στις χωματουργικές εργασίες κάθε είδους, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η συνεχής ενεργή μας θέση στο χώρο των κατασκευαστικών έργων, η εργοληπτική μας ικανότητα, καθώς και η πολύχρονη τεχνική εμπειρία μας στις χωματουργικές εργασίες, συνδυαστικά με την επαγγελματική συνείδηση που μας διέπει, στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πάντα με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Η διαφύλαξη και διατήρηση των τιμών της εταιρείας μας στην Αθήνα σε λογικά επίπεδα επιτυγχάνεται με την μέγιστη, για κάθε έργο, παραγωγική διαδικασία, ενώ βασικός μας γνώμονας είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 
 
Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

 • Εκσκαφές – εκβραχισμούς
 • Εκσκαφές χαντακιών
 • Επιχωματώσεις (μπαζώματα) – Διαστρώσεις
 • Φορτώσεις
 • Κατεδαφίσεις
 • Καθαριότητα – αποψίλωση οικοπέδων
 • Καθαριότητα χώρων
 • Ασφαλτικές διαστρώσεις (ασφαλτικά)
 • Ειδικές εργασίες (μίνι μηχανήματα κομπρεσέρ αέρος)
 
 
 
 • Μεταφορές προϊόντων εκσκαφών, κατεδάφισης
 • Μεταφορές προϊόντων σκουπιδιών
 • Προμήθεια – μεταφορά κηποχώματος
 • Προμήθεια – μεταφορά φυσικών λιπασμάτων
 • Προμήθεια – μεταφορά αδρανών υλικών
 • Κατασκευές γηπέδων
 • Κατασκευές δρόμων (οδοποιία)
 • Κατασκευές parking
 
 
 
 
 
Μερικά από τα έργα που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία μας είναι τα εξής:
 
 

 • Regency Casino Μον Παρνές: ασφαλτόστρωση
 • Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας: κατασκευή στίβου
 
 
 
 • Λυγνός ΑΕ Κορωπί: ασφαλτόστρωσης
 • Compost AE: εργασίες κατασκευής λιπασμάτων
 
 
 
 
 
Χωματουργικές Εργασίες - Ευθυμίου Στυλιανός